Berit

Vo jär hejn?
Jo, det är rockmusik från Rosvik.