Isak Falk

Sedan tidigare har Isak Falk spelat i och medverkat på skivor av banden Vaken, Det jordiska, Lesley och Chicagojazzen. Under eget namn har han gett ut 3 EP:s, Livet Är Enkelt (Stugan Umeå, 2014), Odla din tur (Dissonans, 2018) och År noll (URRF, 2021). I nuläget pågår arbetet med första fullängdaren, planerad att ges ut på URRF under 2023.