Tre stående

Tre stående började spela redan 2013 och har sen dessa hunnit släppa minialbumet Välkommen till festen 2015 samt fullängdsalbumet Infrastruktur 2018. Första spelningen ägde rum på releasefesten till Skators skiva Vita Kalla på Scharinska Villan i Umeå. Trots att större framgångar uteblivit traglar bandet envetet framåt övertygande om att historien en dag ska bevisa dom rätt.